Brief/verzoek aan college van B&W

Keetn Zwart

Gepubliceerd: 2 juni 2024

Categorie: Nieuws

Door KBO afd. De Lutte is op 26 april j.l. een brief verstuurd naar het College van B&W van de gemeente Losser met het verzoek om medewerking te verlenen aan de bouw van een kleinschalige woonvorm voor ouderen met een zorgvraag. In deze brief wordt aandacht gevraagd voor de behoefte en vraag naar o.a. verpleeghuisplekken. De laatste jaren zijn dorpsgenoten noodgedwongen vertrokken uit De Lutte omdat in hun eigen dorp niet aan hun zorgvraag voldaan kon worden.
De KBO was verrast dat de familie Aman plannen heeft om van voormalig restaurant Keet’n Zwart een ‘Amanshoeve’ te maken. Deze locatie is uitermate geschikt voor de zorgbehoevende ouderen met een WLZ-indicatie. Dit initiatief heeft veel voordelen voor onze eigen inwoners. Zoals herkenbaarheid, een vertrouwde rustige omgeving, goed bereikbaar voor familie en andere relaties.
Deze brief is gestuurd namens KBO De Lutte, maar ook de Stichting Dorpsbelangen De Lutte, de Zonnebloem afd. De Lutte, Zij Actief De Lutte en de Locatieraad St. Plechelmuskerk ondersteunen dit verzoek. Hopelijk kan er spoedig overleg plaatsvinden.