1000 lokale bijeenkomsten

Ouderen zelf aan zet

Gepubliceerd: 2 april 2024

Categorie: Nieuws

Senioren zelf aan zet; praat vandaag over morgen

Provinciale KBO’s van het Senioren Netwerk Nederland gaan dit en volgend jaar zo’n 1.000 lokale bijeenkomsten op wijk- en dorpsniveau organiseren voor leden en niet-leden onder het motto: ‘Senioren zelf aan zet; praat vandaag over morgen’. Het ambitieuze project wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Doel is om samen met de lokale KBO-Afdelingen in Brabant, Limburg, Overijssel en Zeeland de samenredzaamheid van senioren te vergroten en te komen tot woon/zorginitiatieven die aansluiten op de lokale behoeften en mogelijkheden.
Om wonen, zorg en welzijn nu en in de toekomst goed vorm te kunnen blijven geven, is een krachtenbundeling van seniorenverenigingen, gemeenten, zorgaanbieders en woningcorporaties nodig. De seniorenverenigingen KBO-Brabant, KBO Limburg, KBO-
Overijssel en KBO Zeeland nemen in hun provincies daartoe nu het initiatief met dit project. Van vergrijzingsangst naar samenredzaamheid is onze gezamenlijke opdracht.

Namens de andere seniorenverenigingen

Herman Pieper, voorzitter KBO-Overijssel

Klik hier voor het volledige persbericht.