Alzheimer Café Overdinkel

Alzheimer Café Overdinkel

Hoe kun je een glimlach terugbrengen op moeilijke momenten? Op 11 juni is er weer een Alzheimer Café in onze gemeente. Dit keer in Overdinkel. Het Alzheimer Café is een ontmoetingsplek voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden. Het biedt de...
Brief/verzoek aan college van B&W

Brief/verzoek aan college van B&W

Door KBO afd. De Lutte is op 26 april j.l. een brief verstuurd naar het College van B&W van de gemeente Losser met het verzoek om medewerking te verlenen aan de bouw van een kleinschalige woonvorm voor ouderen met een zorgvraag. In deze brief wordt aandacht...
1000 lokale bijeenkomsten

1000 lokale bijeenkomsten

Senioren zelf aan zet; praat vandaag over morgen Provinciale KBO’s van het Senioren Netwerk Nederland gaan dit en volgend jaar zo’n 1.000 lokale bijeenkomsten op wijk- en dorpsniveau organiseren voor leden en niet-leden onder het motto: ‘Senioren zelf aan zet; praat...
Aanbeveling­en nieuw kabinet

Aanbeveling­en nieuw kabinet

In aanloop naar een nieuw kabinet zette Senioren Netwerk Nederland elf aanbevelingen op papier voor het ouderenbeleid in de komende regeerperiode. De aanbevelingen staan op ONS Pamflet en zijn toegestuurd aan alle fractievoorzitters in de Tweede Kamer en aan...
Maandelijkse bijdrage WMO

Maandelijkse bijdrage WMO

Veranderingen in de WMO bijdrage: Wat u moet weten voor 2024 en 2026. Als onderdeel van het sociale zekerheidsstelsel van Nederland, biedt de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) belangrijke bijstand aan mensen met een beperking of chronische ziekte, zodat zij...